Privacy policy

Kennispact privacy policy

Algemeen

Kennispact (hierna: “Kennispact” of “wij”). Wij respecteren jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Kennispact is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@kennispact.nl.

Meer informatie over privacy kun je vinden op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Kennispact, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Kennispact verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Kennispact kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, beroep en/of studie, e-mailadres en andere gegevens die jij prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Doeleinden

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
om je de diensten, producten en/of informatie van Kennispact (al dan niet via onze website en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
opdat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
om je gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
om onze website en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze website, apps, producten of diensten.

Beveiliging

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar websites van anderen

Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Cookies

Via onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het plaatsen van cookies vind je in onze Cookie Policy.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@kennispact.nl, onder vermelding van "Recht van verzet".

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 1 september 2014